“Datgene wat jou te doen staat, kan nergens anders worden gevonden dan in de vorderingen die je maakt.”
– Epictetus


Over EDUA

Onder deze projectnaam voer ik diverse activiteiten uit op het gebied van beroepsregels, integriteit, de kunst van het stellen van (kritische) vragen, juridische beroepsethiek / morele vorming van juristen, professionals in / rond de sport (inclusief sporters, bestuurders), onderzoeksethiek / wetenschappelijke integriteit, data-ethiek / privacy en ‘de’ professionele ethiek van zorgverleners.

Meer informatie – bijvoorbeeld over de integriteitstrainingen die ik geef, de kunst van het stellen van vragen, de mogelijkheden van socratische gesprekken / moreel beraad – vind je op de diverse andere sites die zijn uitgegeven of waaraan een bijdrage is geleverd of wordt geleverd.

Heb je belangstelling voor een specifieke domeinnaam (die ik niet gebruik voor mijn activiteiten), dan hoor ik het natuurlijk graag.

Contact: info [at] edua.nl