“Datgene wat jou te doen staat, kan nergens anders worden gevonden dan in de vorderingen die je maakt.”
– Epictetus


Over EDUA

EDUA is een educatieve online uitgeverij / filosofische praktijk, o.a. op het gebied van beroepsethiek en privacy(recht).

We richten ons hierbij met name op de kunst van het stellen van vragen, juridische beroepsethiek / morele vorming van juristen, professionals in / rond de sport (inclusief sporters, bestuurders), onderzoeksethiek / wetenschappelijke integriteit, data-ethiek / privacy en ‘de’ professionele ethiek van zorgverleners.

Meer informatie – bijvoorbeeld over de kunst van het stellen van vragen, de mogelijkheden van socratische gesprekken / moreel beraad – vind je op de diverse andere sites die zijn uitgegeven of waaraan een bijdrage is geleverd of wordt geleverd.

Heb je belangstelling voor een specifieke domeinnaam (die we niet gebruiken voor het uitgeven van materiaal), dan horen we het graag.

KvK 08155107

Contact: info [at] edua.nl